קערת אבטיח – דורית ברובינדר

קערת אבטיח – דורית ברובינדר