קערות על אובניים – עליזה קוצר

קערות על אובניים – עליזה קוצר