צלחת תחרה – אושרת בן עטר

צלחת תחרה – אושרת בן עטר