מתקן לנירות – זוהרית חמדי

מתקן לנירות – זוהרית חמדי