מתקן לבירכונים – נחמה זקס

מתקן לבירכונים – נחמה זקס