מתלה למגבות – טלי איש שלום

מתלה למגבות – טלי איש שלום