מגש לנרות – דקלה בן יעקב

מגש לנרות – דקלה בן יעקב